Zmiany w składzie organu nadzoru

Zmiany w składzie organu nadzoru

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2010 roku odbyło się ZWZA , na którym powzięto m.in. uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Na podstawie Uchwały nr 10/2010 do Rady Nadzorczej powołano Pana Roberta Bendera na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej SAKANA S.A.
Na podstawie Uchwały nr 11/2010 do Rady Nadzorczej powołano Panią Agnieszkę Rylską na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej SAKANA S.A.
Na podstawie Uchwały nr 12/2010 do Rady Nadzorczej powołano Panią Urszulę Bender na stanowisko członka Rady Nadzorczej SAKANA S.A.
Na podstawie Uchwały nr 13/2010 do Rady Nadzorczej powołano Panią Zofię Zielińską na stanowisko członka Rady Nadzorczej SAKANA S.A.
Na podstawie Uchwały nr 14/2010 do Rady Nadzorczej powołano Panią Dominikę Romanik na stanowisko członka Rady Nadzorczej SAKANA S.A.
Informację podano ze względu na fakt zmiany składu Rady Nadzorczej SAKANA S.A.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2, pkt 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu