Raport bieżący 20/2008

Rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Zarząd spółki Sakana S.A. informuje, iż w związku z nieziszczeniem się zawartego w umowie najmu z dnia 29.08.2008 (opisanej w raporcie bieżącym nr 18/2008) warunku dotyczącego uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń na prowadzenie w lokalu działalności gastronomicznej w przewidzianym w umowie terminie, umowa uległa rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes
Close Menu