Raport bieżący 10/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2008 r. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 5 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes

Załączniki:
załącznik do raportu nr 10

Close Menu