Raport bieżący 23/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sakana S.A. na dzień 24 września 2019r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 września 2019 r. o godz. 10:30 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.
W załączeniu:
1. Treść ogłoszenia
2. Projekt uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa.
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych.
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów SAKANA S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogloszenie_o_NWZA SAKANA 092019.pdf

Projekty uchwal NWZA 092019.pdf

NWZA_24-09-2019_Wzor pelnomocnictwa.pdf

NWZA_24-09-2019_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

NWZA_24-09-2019_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

NWZA_24-09-2019_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Close Menu