Raport bieżący 13/2008

Ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A zapisanych na rachunkach Pana Marcina Rylskiego, Cormostan Trading Limited, Keyspan Media Limited.

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” pragnie poinformować, iż otrzymał od Pana Marcina Rylskiego, spolki Cormostan Trading Limited wpisanej do rejestru na Cyprze pod numerem HE-178714, spółki Keyspan Media Limited wpisanej do rejestru w Lichtensztajnie pod numerem FL-0002.221.138-8 stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A zapisanych na rachunkach papierów wartościowych należących do Pana Marcina Rylskiego, spolki Cormostan Trading Limited, wpisanej do rejestru na Cyprze pod numerem HE-178714, spółki Keyspan Media Limited, wpisanej do rejestru w Lichtensztajnie pod numerem FL-0002.221.138-8 . Tym samym ww. osoby spełniły wynikający z § 4 „Nieodwołalnego Zobowiązania Dotyczącego Rozporządzania Akcjami Serii A Wyemitowanymi przez SAKANA S.A.” obowiązek ustanowienia blokady na akcjach SAKANA S.A. i poinformowania o tym fakcie spółki SAKANA S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes
Close Menu