Powołanie Osoby Zarządzającej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 21.12.2009r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3/2009 na mocy której, z dniem 21 grudnia 2009 roku, ponownie powołano Pana Marcina Rylskiego do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu