Raport bieżący 1/2019 – Zakończenie umowy z Autoryzowanym Doradcą Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. informuję, iż powziął wiadomość o skreśleniu z dniem 31.12.2018 r. Kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp.k., z listy Autoryzowanych Doradców Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.
W związku z powyższym, Umowa z dnia 30.10.2007 r. o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawarta pomiędzy SAKANA S.A., a Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp.k., ulega rozwiązaniu z dniem skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu