Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2010 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT za I Q SAKANA SA 2010

Close Menu