Raport bieżący 8/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.
W załączeniu:
1. Pełna treść ogłoszenia.
2. Projekty uchwał.
3. Wzór pełnomocnictwa.
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych.
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów SAKANA S.A.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogloszenie_o_ZWZA_20-06-2018 r.
ZWZA_20-06-2018_Projekty uchwał
ZWZA_20-06-2018_Wzor pelnomocnictwa
ZWZA_20-06-2018_Formularz glosu przez peBnomocnika dla osoby fizycznej
ZWZA_20-06-2018_Formularz glosu przez peBnomocnika dla jednostek organizacyjnych
ZWZA_20-06-2018_Informacja o ogólnej liczbie akcji

Close Menu