Raport bieżący 4/2008

Zarzad Spolki SAKANA S.A. informuje ,ze Zarzad GPW wyznaczyl uchwala nr 338/2008 na dzien 8 maja 2008 roku pierwszy dzien notowan na rynku NewConnect 6 733 000 Akcji zwyklych na okaziciela serii A i B spolki SAKANA S.A. o wartosci nomonalnej 0,10 zl kazda. Akcje notowane beda pod skrocona nazwa SAKANA i oznaczeniem SKN. Akcje oznaczone sa przed KDPW kodem PLSAKAN00010. Podstawa prawna : par. 3 ust. 1 Zalacznika nr 1 do Uchwaly nr 322/2007 Zarzadu Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Biezace i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – PREZES
  • Marcin Rylski – WICEPREZES
Close Menu