Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015 rok

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2015 rok. Raporty roczne zostaną opublikowane w dniu 25 maja 2016 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr z dn. termin publikacji raportów okresowych rocznych za 2015r. wyznaczony był na dzień 10 czerwca 2016 roku. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych nie ulegają zmianie. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes zarządu
Close Menu