Podpisanie umowy franchisingowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku została podpisana, przez Master Franchizobiorcę, umowa franchisingowa na restaurację Sakana w ramach planowanego rozwoju sieci.
W opinii Zarządu SAKANA S.A. realizowanie polityki budowy sieci franchisingowej może istotnie wpłynąć na wyniki finansowe w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu