Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku oraz nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013 roku informuje, że powziął informację o wniesieniu skargi kasacyjnej od strony powodowej Wawel-Imos International S.A. Skarga zastała wniesiona od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 26 marca 2013 r. oddalającego apelacje powoda.
Podstawa prawna : §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarząd
Close Menu