Raport bieżący 20/2018 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA S.A. w dniu 21-12-2018 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 21 grudnia 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Uchwały podjęte na NWZA Sakana S.A._21-12-2018 r

Close Menu