Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej

Nawiązując do raportu nr 28/2014, Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18.12.2015r. Spółka Sakana S.A. zawarła kolejną umowę sprzedaży 4 udziałów w spółce zależnej Opera Catering. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną.
Po dokonaniu transakcji Sakana S.A. posiada 10% udziałów w Spółce.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu