Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 podpisana został umowa kredytowa, która jest kontynuacją umowy kredytowej podpisanej w dniu 28 grudnia 2010 roku (podano do publicznej wiadomości 28.12.2010 Raport EBI 15/2010). Przedmiotem umowy jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym do dnia 26 grudnia 2012 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust.2 punkt 2 Załącznika do Uchwały NR 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Close Menu