Raport bieżący 11/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych .
  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes

Załączniki:
WYKAZ AKCJONARIUSZY ZWZA

Close Menu