Raport bieżący 8/2020 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana SA za 2019 r.
2. Sprawozdanie z działalności Emitenta do skonsolidowanego SF Sakana SA za 2019 r.
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Sakana SA za 2019 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

SF GK SAKANA 2019.pdf

GK_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf

Sprawozdanie z badania Grupy Kap. SAKANA S.A. w Warszawie za 2019r..pdf

Close Menu