Zawarcie istotnej umowy

Spółka SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 lipca 2012 roku podpisała umowę na prowadzenie bufetów pracowniczych oraz bufetów recepcyjnych dla widzów usytuowanych w budynku Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Umowa została zawarta na okres siedmiu lat.
Powyższa informacja została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż realizacja umowy może mieć w przyszłości wpływ na wynik finansowe emitenta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu