Raport okresowy za II kwartał 2017 roku SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu, przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport EBI za IIQ 2017_14-08-2017 r.

Close Menu