Zmiana adresu siedziby Spółki SAKANA S.A.

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na mocy umowy najmu z dnia 2 lipca 2012 r. następuje zmiana adresu (siedziby) Spółki w Warszawie.
Nowy adres siedziby Spółki:
ul. Nizinna 12 lok. U1
04-362 Warszawa
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarzadu
Close Menu