Raport bieżący 6/2018 – Jednostkowy raport roczny SAKANA S.A. za 2017 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A., z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 r.
2. Jednostkowy raport roczny za 2017 r.
3. Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sakana S.A. za 2017 r.
Jednostkowy raport roczny Sakana S.A. za 2017 r.
Opinia i raport Biegłego Rewidenta – Sakana S.A. 2017 r.

Close Menu