Istotna informacja

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z zakończeniem kolejnej inwestycji, została otwarta restauracja Sakana Sushi Bar w Katowicach , przy ul. Mielęckiego 6.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu