Zmiana numerów telefonów siedziby Spółki SAKANA S.A.

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki (raport nr 14/2009), zmianie ulegają również numery telefonów.
Tel. (22) 636 00 90
Tel. (22) 636 01 07
Fax (22) 636 01 15
Dodatkowo Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż adresy mailowe Spółki nie uległy zmianie.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu