Istotna informacja

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem jednej z prowadzonych inwestycji, na dzień 15 maja 2009 r. przewidziane jest otwarcie kolejnej restauracji Sakana Sushi Bar w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7.

Czytaj dalej

Rezygnacja Osoby Zarządzającej

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2009, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w godzinach popołudniowych, Pan Marcin Rylski złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Roberta Bender, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki SAKANA S.A. z dniem 9 kwietna 2009r.

Czytaj dalej

Raport bieżący 20/2008

Zarząd spółki Sakana S.A. informuje, iż w związku z nieziszczeniem się zawartego w umowie najmu z dnia 29.08.2008 (opisanej w raporcie bieżącym nr 18/2008) warunku dotyczącego uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń na prowadzenie w lokalu działalności gastronomicznej w przewidzianym w umowie terminie, umowa uległa rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj dalej

Raport bieżący 19/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2008 roku nabył na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej z Panem Andrzejem Kopeć 100 udziałów w spółce TKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Francuska 6, po cenie 500,00 zł. za jeden udział, za łączną kwotę 50.000,00 zł.

Czytaj dalej

Raport bieżący 18/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2008 podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny we Wrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj dalej

Raport bieżący 17/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 28.08.2008r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Częstochowie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj dalej

Raport bieżący 16/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 21.08.2008 r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj dalej

Raport bieżący 14/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.07.2008 r.podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar. Umowa jest umową terminową i wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 r..

Czytaj dalej

Raport bieżący 13/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" pragnie poinformować, iż otrzymał od Pana Marcina Rylskiego, spolki Cormostan Trading Limited wpisanej do rejestru na Cyprze pod numerem HE-178714, spółki Keyspan Media Limited wpisanej do rejestru w Lichtensztajnie pod numerem FL-0002.221.138-8 stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj dalej
Close Menu