Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku

Zarząd Spółki SAKANA SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 r.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT za IV Q SAKANA SA 2010

Close Menu