Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do Raportu bieżącego EBI 5/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r., niniejszym informuje, że na wniosek znaczącego akcjonariusza zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy termin ZWZA zostanie ustalony i przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu