Istotna informacja

W wyniku zakończenia negocjacji dotyczących umowy najmu lokalu w Krakowie, Zarząd Sakana S.A. podjął decyzję o relokalizacji punktu gastronomicznego i nie przedłużaniu umowy na wynajem lokalu z dotychczasowym wynajmującym. W związku z powyższym, z dniem 27.06.2011r., Sushi Bar w Krakowie zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych do czasu pozyskania nowego lokalu.
Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu