Raport bieżący 17/2023 – Raport okresowy za III kwartał 2023r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport 3Q2023.pdf

Close Menu