Raport bieżący 9/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport IQ2019 Sakana S.A.pdf

Close Menu