Raport okresowy za III kwartał 2009 roku

Zarząd SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2009 roku.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu