Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Zarząd SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport za I Q 2013 r. wraz z wybranymi danymi jednostkowymi.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT za I Q 2013 SAKANA SA 2013 05 13

Close Menu