Istotna Informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportów nr 19/2013, 8/2014 i 15/2016 informuje, iż rozprawa, wyznaczona na dzień 14.07.2016r., w sprawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. i Włodzimierza Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. przeciwko Spółce Sakana S.A. nie odbyła się z przyczyn niezależnych od stron. Nie został tez wyznaczony termin kolejnej rozprawy. O dalszych postępach w przedmiotowej sprawie Zarząd Sakana S.A. będzie informował w kolejnych komunikatach.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu