Raport bieżący 12/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.

W załączeniu:
1. Pełna treść ogłoszenia.
2. Projekty uchwał.
3. Wzór pełnomocnictwa.
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych.
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów SAKANA S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogloszenie_o_ZWZA_24-06-2019 r..pdf

ZWZA_24-06-2019_Projekty uchwał.pdf

ZWZA_24-06-2019_Wzor pelnomocnictwa.pdf

ZWZA_24-06-2019_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

ZWZA_24-06-2019_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

ZWZA_24-06-2019_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Close Menu