Raport bieżący 7/2008

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że Zarząd GPW wyznaczył uchwałą nr 342/2008 na dzień 8 maja 2008 r. pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 6.733.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SAKANA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje notowane będą pod nazwą skróconą SAKANA i oznaczeniem SKN. Akcje oznaczone są przez KDPW kodem PLSAKAN00010. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – PREZES
  • Marcin Rylski – WICEPREZES
Close Menu