Istotna informacja

W nawiązaniu do raportu nr 9/2011 z dnia 02.06.2011, Spółka Sakana S.A.
informuje, iż decyzją Zarządu, obsługa cateringowa i eventowa na prowadzenie
bufetów pracowniczych oraz bufetów recepcyjnych dla widzów, usytuowanych w
budynku Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, zostanie wydzielona i przeniesiona
na Spółkę celową Sakana Sp. z o.o.. W związku z powyższym wszelkie prawa i
obowiązki, w zakresie prowadzonej działalności restauracyjnej, będą
sukcesywnie przenoszone na w/w Spółkę.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu