Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty
okresowe w roku obrotowym 2010 będą publikowane w następujących terminach:
Jednostkowe raporty kwartalne:
za IV kw. 2009 r. – dnia 15 lutego 2010 r.
za I kw. 2010 r. – dnia 17 maja 2010 r.
za II kw. 2010 r. – dnia 10 sierpnia 2010 r.
za III kw. 2010 r. – dnia 10 listopada 2010 r.
Jednostkowy raport roczny za 2009 r. – dnia 15 czerwca 2010 r.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu