RAPORTY EBI

Istotna Informacja

W nawiązaniu do raportu nr 19/2012 Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym (26/03/2013 r. ) został wydany wyrok przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Wawel-Imos International S.A. p-ko Sakana S.A., zgodnie z którym apelacja Wawel-Imos International S.A. została oddalona.

Czytaj więcej »

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV Q 2012r.

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku na dzień 12 lutego 2013 roku, zostanie opublikowany w dniu 13 lutego 2013 roku.

Czytaj więcej »
Close Menu