Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości

Zarząd Sakana S.A. informuje iż w dniu 5 czerwca 2013 roku została podpisana przedwstępna umowa na zakup działki położonej w gminie Rajgród. Wartość transakcji wynosi 595 000,00 zł. Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych z kredytu a ostateczna umowa sprzedaży nastąpi do dnia 30 czerwca 2013r.
Podstawą uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy wiąże się z inwestycjami w aktywa Spółki o planowanej wartości 5.023.344,86 PLN i stanowi realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju. Nieruchomość zostanie wykorzystana pod inwestycję stanowiącą część obiektu Ośrodka Wypoczynkowego EKO-FUN, współfinansowanego ze środków UE.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu