RAPORTY EBI

Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2013 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,000PLN. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR1M + marża banku.

Czytaj więcej »
Close Menu