Spłata kredytu

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż dokonał całkowitej spłaty kredytu udzielonego Spółce przez SGB Bank na podstawie Umowy kredytowej z dnia 18.12.2012r. (podano do publicznej wiadomości w dniu 19.12.2012r. Raport EBI 20/2012)
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu