Rezygnacja Osoby Zarządzającej

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2009, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w godzinach popołudniowych, Pan Marcin Rylski złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Roberta Bender, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki SAKANA S.A. z dniem 9 kwietna 2009r.
Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt.11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu