Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2010r.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT za III Q SAKANA SA 2010

Close Menu