RAPORTY EBI

Istotna umowa

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie usług budowlano-montażowych oraz stolarskich mających na celu modernizację lokalu gastronomicznego przy ul. Moliera.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku oraz nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013 roku informuje, że powziął informację o wniesieniu skargi kasacyjnej od strony powodowej Wawel-Imos International S.A.

Czytaj więcej »

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Mielęckiego 6 z przeznaczeniem na restaurację z potrawami kuchni japońskiej pod nazwą Sushi Bar Sakana.

Czytaj więcej »

Spłata kredytu

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż dokonał całkowitej spłaty kredytu udzielonego Spółce przez SGB Bank na podstawie Umowy kredytowej z dnia 18.12.2012r. (podano do publicznej wiadomości w dniu 19.12.2012r. Raport EBI 20/2012)

Czytaj więcej »
Close Menu