Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wodnej 7/1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Warunki umowy najmu nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect./ ”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu