Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Mielęckiego 6 z przeznaczeniem na restaurację z potrawami kuchni japońskiej pod nazwą Sushi Bar Sakana.
Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony pięciu lat z prawem pierwszeństwa w przedłużeniu umowy na kolejny okres. Pozostałe warunki umowy najmu nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu