Raport bieżący 11/2020 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za II kwartał 2019 r., który był przekazany raportem nr 21/2019 w dniu 14 sierpnia 2019 r.
Korekta polega na uzupełnieniu raportu o wybrane dane finansowe jednostek wyłączonych z konsolidacji (pkt. porządku obrad 6.3.).
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1. pkt 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport 2Q2019 korekta Sakana S.A..pdf

Close Menu