Istotna Informacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o odmowie przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej do rozpoznania od strony powodowej Wawel-Imos International S.A. w sprawie p-ko Sakana S.A..
Podstawa prawna : §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu