Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Jednostkowe raporty kwartalne:
za IV Q 2010 r. – dnia 11 lutego 2011 r.
za I Q 2011 r. – dnia 12 maja 2011 r.
za II Q 2011 r. – dnia 10 sierpnia 2011 r.
za III Q 2011 r. – dnia 10 listopada 2011 r.
za IV Q 2011 r. – dnia 10 lutego 2012 r.
Jednostkowy raport roczny za 2010 r. – dnia 12 kwietnia 2011 r.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu