Raport bieżący 6/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za rok 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o kolejnej zmianie daty publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2019 rok, niestety w związku z dalszymi utrudnieniami w działaniu księgowości spółek zależnych, spowodowanymi koronawirusem, Spółka zmuszona jest przesunąć termin publikacji ww. raportu na dzień 20 lipca 2020 r.

Raport jednostkowy za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta będzie opublikowany we wcześniej wskazanym terminie, tj. 3 lipca 2020 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu EBI nr 1/2020 pozostają bez zmian. Ewentualne zmiany dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu